(werkt vaak niet in IE - beter in bv Firefox, Chrome, Edge of Opera) 
Hero_dreams_12_13
Nieuwjaarsdiner 2019 met wederom een dromerig beeld van onze huisfotograaf
*Uit zijn vreselijke afgunst dat hij wellicht een beetje Greuninger genoemd kan worden maar bij lange niet naar wat zijn hart ten volle verlangt, nl. Drent; al was het maar dat zijn kennis van de oh zo prachtige hunebedden aan een te magere kant is. En om die woede enigszins te stillen heeft hij, in zijn droom, bedacht Bartje - de waarachtige Drent - zo'n afgrijselijk beeld als enig en uniek herdenken aan 's Heeren nieuwjaarsdiner te moeten voordromen en dat terwijl Bartje altijd uit gepaste bescheidenheid nooit zijn waarachtige naam ter plekke gebruikt maar zich tevreden stelt met zijn, op zich ten tijde van een dergelijke diner gepaste, riddernaam die Koning Arthur hem, ten tijde van zijn glorie jaren, ooit ,via zijn koninklijke zwaardklap op de schouder, heeft verleent. Toen werd Bartje ridder Gerrit, al was het maar omdat hij  de benaming ridder Bartje ten opzichte van de eventueel gedepriviligeerde uit nog noordelijke gewesten, te pralend en dus ongepast vond.
Ja, daarom dacht Heer Pers 'ik zal hem,  ridder Bartje alias Gerrit bidt immers niet voor bruune bonen .’

Maar de goede kijker ziet natuurlijk Heer Gerrit vlak achter het pure fruit, in gezelschap van broer Gaheen. Heer Bors, die achter elke maaltijd staat, is eigenlijk nog redelijk duidelijk, een blik op de voorgeschotelde maaltijd is daarvoor genoeg en Heer Gala keutert op de achtergrond een lieve lust met Heer Geraint - of juist omgekeerd . Al met al is het toch, tegen de bedoeling in, een kenmerkend droombeeld geworden van het Heerendiner waarmee het nieuwe jaar werd geopend. Dus, desondanks zijn tegenpoging, heeft Heer Pers zijn jaarlijkse kunststuk eigenlijk toch weer prachtig en beeldig vorm gegeven. Welk één kunstenaar.
Maar ... dromen blijven dromen!
*